Czytanie

Czyściec unosi się nad piekłem.
Jest to chwiejne rusztowanie
Nad światem.
Plus
łaska
Jasności widzenia.
Więc
Zstąpił do piekieł,
To wstąpił w nas.
Tyle zrozumiałem,
Patrząc pod siebie
W bezruchu.
Na kolanach,
Na czterech.
Z palcami dłoni
Zaciśniętymi
Na chwiejnym i rozedrganym.
W zwierzęcej pozie
Ponad ludźmi
Czytałem Pismo.